شماره حساب های بانکی

جهت پرداخت هزینه سفارشات خود و یا بیانه سفارش از طریق کارت به کارت به شماره کارت های زیر که هر دو به نام مهندس کاظمی می باشند اقدام نمایید و عکس و یا اطلاعات فیش واریزی خود را با شماره تلفن های شرکت در قسمت تماس با ما ، اطلاع دهید. بدیهی است در صورت عدم اعلام وجه واریزی اطلاعات سفارش مشتری به لیست سفارشات افزوده نخواهد شد.شایان ذکر است در اولویت اصلی بانک قوامین را انتخاب نمایید.


 

آرم بانک کشاورزی آرم بانک قوامین
  • بانک: کشاورزی
  • نام صاحب حساب: غلامرضا کاظمی
  • شماره کارت: ۰۹۸۲ – ۴۱۸۲ – ۷۰۱۱ – ۶۰۳۷
  • بانک: قوامین
  • نام صاحب حساب : غلامرضا کاظمی
  •  شماره کارت :  ۴۰۶۴- ۴۹۶۴- ۹۹۱۱- ۶۳۹۵
WordPress Themes