دسامبر 18, 2019
بیماری های شایع مرغ ها و نحوه درمان آنها

ساختمان بدن طیور از صفر تا صد (پوشش بدن طیور)

پرندگان از مهره داران خونگرمی می باشند که سر منشا آنها به خزندگان برمیگردد. میان پرندگان و خزندگان هم تفاوت و هم شباهت های زیادی وجود […]
اکتبر 8, 2018
لاین های گوشتی

لاین های گوشتی و نژاد های مینی (کوچک جثه)

لاین های گوشتی به لاین های خاصی از طیور گفته می شود که به منظور تولید گوشت نگهداری و پرورش می یابند، اینها وقتی به عنوان […]
اکتبر 1, 2018
لاین های تخمگذار

لاین های تخمگذار و نحوه آمیخته گری بین سویه ها

لاین های تخمگذار تولید کننده ی تخم های نطفه داری هستند که نتایج جوجه کشی آنها باعث تولید پولت های تخمگذار می شود. در صنعت مرغداری […]
سپتامبر 28, 2018
اصلاح نژاد در طیور

تحولات جدید اصلاح نژاد در طیور

پژوهشگران صنعت طیور در مدت دو قرن اخیر موفق شدند که واریته های مختلفی از طیور به طور خالص بدست آورند، ولی به علت مسائلی که […]
WordPress Themes