مهر ۱۶, ۱۳۹۷
لاین های گوشتی

لاین های گوشتی و نژاد های مینی (کوچک جثه)

لاین های گوشتی به لاین های خاصی از طیور گفته می شود که به منظور تولید گوشت نگهداری و پرورش می یابند، اینها وقتی به عنوان […]
مهر ۹, ۱۳۹۷
لاین های تخمگذار

لاین های تخمگذار و نحوه آمیخته گری بین سویه ها

لاین های تخمگذار تولید کننده ی تخم های نطفه داری هستند که نتایج جوجه کشی آنها باعث تولید پولت های تخمگذار می شود. در صنعت مرغداری […]
مهر ۶, ۱۳۹۷
اصلاح نژاد در طیور

تحولات جدید اصلاح نژاد در طیور

پژوهشگران صنعت طیور در مدت دو قرن اخیر موفق شدند که واریته های مختلفی از طیور به طور خالص بدست آورند، ولی به علت مسائلی که […]
WordPress Themes